Nieuws van de Dorpsraad

Herdenkingsmonument Remy Mangnus

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ereburger van Blanes in Spanje.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1-12-1932 16-8-1999

 

(Onthulling monument op 20 augustus 2016)

 

Activiteiten van Remy Mangnus in Graauw:

 

Op jonge leeftijd (20-25jaar) hielp Remy kapelaan Stuyk en kapelaan Pitt met het

organiseren van activiteiten voor de jeugd van Graauw, als jeugdleider in het

patronaat (nu gemeenschapshuis). Met de jeugd van Graauw bouwde hij het

Mariakapelletje aan de Stenen Beer.

 

Een van zijn belangrijkste realisaties ligt op het gebied van tafeltennis. Hij werd al

meteen bestuurslid van de tafeltennisvereniging Sint-Aloysius. Door zijn creatieve

organisatietalent en doorzettingsvermogen bood hij de jeugd telkens weer nieuwe

uitdagingen, en liet ze deelnemen aan echte tafeltenniscompetities in Zeeland, waar

de vereniging in korte tijd de hoogste afdeling van Zeeland bereikte.

 

Door de aanhoudende successen besloten Remy en zijn vrouw Henny in 1967 achter

hun huis aan de Dorpsstraat een tafeltenniszaal te bouwen met hulp van de leden en

vrijwilligers. En al snel behoorde Sint-Aloysius tot de subtop van Nederland, de

“Promotie Ereklasse”, dat wil zeggen tot de Beste Twaalf van Nederland. Iets later

kwam daar het Damesteam bij: de dames speelden in de Ereklasse (hoorden dus bij

beste zes teams van Nederland). Voor een klein dorp als Graauw was dit een unieke

realisatie.

 

Remy organiseerde voor zijn tafeltennissers diverse trainingskampen in binnen- en

buitenland. Om dit allemaal te bekostigen organiseerde hij maandelijkse

dansavonden.

 

Na een betreurenswaardige breuk tussen Sint-Aloysius en Remy in 1980, begon hij

met het organiseren van de trimkoersen: vanaf 1988 resulteerde dit in de

maandelijkse trimlopen, die tot over de grens een grote vermaardheid verwierven: er

waren soms wel 800 tot 900 deelnemers. Ook organiseerde hij voor de lopers de

deelname aan marathons en trimlopen in New York, Moskou, Parijs (Versailles), en

verder in Schotland, Engeland en Duitsland.

 

Daarnaast – eigenlijk al veel eerder, in 1959 – was hij begonnen met zijn

georganiseerde reizen. De eerste reizen gingen naar Lourdes. Daarna volgden voor de

jeugd de reizen naar Spanje, 40 jaar lang. Elke zomer tijdens de schoolvakantie

vertrokken de bussen vanaf het schoolplein (nu het Arnold Bruggemanplein) naar de

Catalaanse badplaats Blanes, voor een verblijf van twee weken. Na terugkeer

vertrokken dezelfde bussen dan weer met een volgende groep. Dat alles tegen een

zeer leuke prijs.

Deze jeugdreizen trokken jaar na jaar volle bussen. Men at en sliep in tenten. Later

konden ook de volwassenen een caravan huren.

 

Een monument voor Remy Mangnus:

 

De Dorpsraad Graauw zet zich momenteel in om een herdenkingsmonument voor

Remy Mangnus te realiseren. Gedacht wordt aan een bronzen borstbeeld op een

sokkel met een tekstplaatje, op het Arnold Bruggemanplein te Graauw, pal op de

hoek van de Dorpsstraat en de Jacintastraat. Hiervoor wordt gezocht naar sponsoring

door bedrijven of particulieren, en naar subsidie door de overheid.

 

Met het oog op fondswerving voor dit herdenkingsmonument is er een aantal

activiteiten gepland waaronder bijvoorbeeld een loterij en/of toernooi. De

voornaamste evenementen ter sponsoring zijn alvast twee trimlopen te Graauw. De

eeste is gepland op vrijdag 6 mei 2016 om 19.30 uur, de tweede op zaterdag 17 september

om 17.00 uur. Na deze tweede trimloop wordt het monument onthuld.

 

Uiteraard kunt u ook een persoonlijke bijdrage leveren aan het monument voor Remy

Mangnus. Doneren kan op rekeningnummer van Stichting Dorpsraad Graauw

NL03 RABO 0322 6091 00

onder vermelding van “herdenkingsmonument Remy Mangnus”. Bij voorbaat

hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Geplaatst 15 november 2015.